Rany i blizny okołoporodowe i po zabiegach onkologicznych. Zastosowanie tropokolagenu w ginekologii.

Sesja Q&A

Odpowiedzi na pytania

Pani dr, wg mnie za regenerację rany odpowiadają fibroblasty produkujące nie tylko kolagen typu I i III, ale i inne produkty. W jakim mechanizmie tropokolagen pomaga?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Iniekcje CMDs, poprzez miejscowe wstrzyknięcie kolagenu, odbudowując biorusztowanie kolagenowe ECM, mechanicznie reaktywują zdolność fibroblastów do syntezy nowego kolagenu, wywołując w ten sposób mechanizmy autologicznej naprawy i przebudowy uszkodzonej tkanki łącznej (fibroblasty łączą się poprzez integryny w błonie komórkowej z włóknami kolagenu i dzięki temu odbierają bodźce z otoczenia [anizotropia], przekazują bodźce do jądra komórkowego [mechanotransdukcja], przywracając/zwiększając neosyntezę kolagenu. 

Kolagen obecny w Guna Collagen Medical Devices, po miejscowym wstrzyknięciu, działa jak biorusztowanie macierzy zewnątrzkomórkowej, poprzez odkładanie się włókien kolagenowych w uszkodzonym obszarze. Opisują to dwa badania in vitro, dotyczące wpływu MD-Tissue na tenocyty (fibroblasty ścięgien) i mechanizmu działania tropokolagenu typu I, które wykazały, że CMDs wpływają na:

–    naprawę struktur zbudowanych z tkanki łącznej poprzez bezpośredni udział w odtwarzaniu biorusztowania włókien kolagenowych,

–    indukcję proliferacji fibroblastów,

–    zwiększenie potencjału migracyjnego fibroblastów do miejsca uszkodzenia,

–    stymulację syntezy oraz wydzielania kolagenu typu 1 (COL-I) oraz syntezy czynników wzrostu potrzebnych do neosyntezy kolagenu [TGF-beta 1 (transformujący czynnik wzrostu beta 1); CTGF (czynnik wzrostu tkanki łącznej); IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu-1)],

–    dojrzewanie biorusztowania włókien kolagenowych dzięki zwiększonemu wydzielaniu lizynohydroksylazy LH2B,

–    inhibicję MMP-1, która rozkłada kolagen poprzez indukcję wytwarzania inhibitora tkankowego metaloprotinaz TIMP-1.

Mechaniczny efekt indukowany przez MD-TISSUE (produkt z linii GUNA Collagen Medical Devices na bazie tropokolagenu typu I):

pobudzany jest mechanizm MECHANOTRANSDUKCJI poprzez wzrost poziomu mRNA dla FAK, PAX i YAP / TAZ – kluczowych białek odgrywających rolę mechanosensorów w cytoplazmie komórek.

lekstom

Czy preparat można zastosować u pacjentki z twardziną układową i liszajem pęcherzowym?    

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Twardzina układowa:

Nie ma przeciwwskazań do stosowania iniekcji CMDs. Ponieważ TU jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej, wydaje się, że w wielu jej postaciach zastosowanie kolagenu w iniekcjach byłoby uzasadnione:

–   W obszarze skóry, w której w miarę postępu choroby dochodzi do ścieńczenia i staje się ona podatna na urazy, które prowadzą do powstawania trudno gojących się owrzodzeń. W miejscu ustępowania owrzodzeń pojawiają się blizny w kształcie drobnych zagłębień —> zastosowanie w celu wsparcia regeneracji skóry, gojenia ran i blizn.

–   Zmiany kostno-stawowe, ból stawów, może występować we wszystkich postaciach choroby, jest spowodowany stanem zapalnym stawów lub zmianami skórnymi —> wsparcie w leczeniu bólu o podłożu choroby zwyrodnieniowej.

–   Zmiany mięśniowe – włóknienie mięśni, które pacjent odczuwa jako osłabienie siły mięśniowej z towarzyszącym bólem; pacjent może również zauważyć zmniejszenie się objętości mięśni —> wsparcie regeneracji i utrzymania masy mięśniowej.

Liszaj twardzinowy

Nie ma przeciwwskazań do stosowania iniekcji CMDs.

Dokładna przyczyna liszaja twardzinowego nie jest znana. Uważa się, że jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym. Liszaj twardzinowy jest przewlekłą, zapalną, postępującą chorobą skóry. Najczęściej dotyka obszarów anogenitalnych.

Wydaje się, że zastosowanie iniekcji CMDs jest uzasadnionym wsparciem leczenia podstawowego, szczególnie w przypadku, gdy dochodzi do zajęcia błony śluzowej warg sromowych wewnętrznych oraz skóry warg sromowych zewnętrznych czy łechtaczki, co niekiedy prowadzi do zrostowego sklejania się i utraty elastyczności tych struktur, a powikłaniem może być zwężenie ujścia pochwy. Postępujące bliznowacenie pozapalne może spowodować nieodwracalne zmiany architektury anogenitalnej. W okolicy okołoodbytniczej zmianom towarzyszy rumienień, atrofia skóry z towarzyszącymi nadżerkami, bliznami i szczelinami.

Badania opisujące przypadki leczenia ran, owrzodzeń i  blizn dają podstawy, by sądzić, że również w tej chorobie można bezpiecznie pomóc pacjentom w leczeniu, jak również – stosując kolagen profilaktycznie – spowolnić rozwój zmian chorobowych.      

Badania w tym zakresie już zostały wdrożone w kilku ośrodkach w Polsce.

lekstom

Czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Tylko bezwzględne przeciwwskazanie do iniekcji mają tutaj zastosowanie.

lekstom

Czy kolagen można używać u pacjentek chorujących na liszaja twardzinowego sromu? Oraz, czy stosowanie kolagenu w trudno gojących się ranach po operacjach onkologicznych, jest zawsze zabronione? 

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Stosowanie iniekcji CMDs nie jest zabronione po operacjach onkologicznych. Iniekcje stosuje się w celu przyspieszenia gojenia rany pooperacyjnej, jak również w celu poprawy jakości blizny pooperacyjnej, zgodnie ze schematami podania.

lekstom

Czy przyjmowanie Metotrexatu jest przeciwskazaniem do podania kolagenu?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Producent podaje, że ŁĄCZENIE Z INNYMI METODAMI LECZENIA jest możliwe.

Wyroby medyczne GUNA Collagen Medical Devices nie wchodzą w interakcje z lekami i mogą być podawane podczas, gdy pacjent poddawany jest jakiejkolwiek terapii farmakologicznej.

Możliwość łączenia wyrobów medycznych GUNA Collagen Medical Devices z jakimkolwiek innym leczeniem ogólnoustrojowym lub miejscowym, fizjoterapią lub innymi terapiami rehabilitacyjnymi, czyni wyroby medyczne GUNA Collagen Medical Devices użytecznym i wszechstronnym narzędziem w bezpiecznym leczeniu każdego pacjenta.

lekstom

Czy do wykonania zabiegów są wymagane jakieś szczególne formalne zgody? Czy jeżeli jest do wykonania seria takich zabiegów (podań kolagenu) to wymagane jest każdorazowa zgoda, czy wystarczy zgoda łączona na serię zabiegów?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Przed wykonaniem pierwszego zabiegu (pojedynczego lub w serii), należy przekazać pacjentowi formularz świadomej zgody, przygotowany przez dystrybutora preparatów, zawierający informacje dotyczące przeciwskazań i postępowania pozabiegowego. Ze względu na wysoki profil bezpieczeństwa terapii i samego preparatu, nie ma konieczności odbierania od pacjenta każdorazowej zgody przy serii zabiegów.

lekstom

Czy istnieje ryzyko przekłucia implantu przy podaniu kolagenu w pierś po augmentacji? Czy jest wymagana jakaś specjalna igła? Jaki nr?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Iniekcje CMDs w okolicy piersi podajemy drogą mezoterapii śródskórnej, nie ma więc możliwości uszkodzenia implantu przy zastosowaniu właściwej techniki. W tej okolicy stosujemy mezoterapię w celu pojędrnienia skóry, bądź leczenie rozstępów.

lekstom

Jakie znieczulenie stosować do ostrzykiwania blizn pooperacyjnych, jakie do ostrzykiwania rozstepów?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Jeżeli pacjentka wymaga znieczulenia, wystarczy nałożyć znieczulenie powierzchniowe na okres 30 – 45 min. przed zabiegiem. Większość pacjentek nie wymaga znieczulenia w tych zabiegach. Wstrzykiwanie CMDs jest umiarkowanie bolesne, co zapewnia stosowanie igieł do mezoterapii i właściwa technika wstrzyknięć.  

lekstom

Czy aplikacja kolagenu wymaga szczególnej techniki bądź praktycznych umiejętności?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Tak. Należy opanować technikę mezoterapii oraz nauczyć się iniekcji w bliznach i rozstępach. Szkolenia praktyczne są prowadzone, a uzyskane umiejętności potwierdzone otrzymaniem stosownego certyfikatu.

lekstom

W jakiej proporcji mieszać preparaty w leczeniu rozstępów? Czy podawać kolagen w centralną część rostępu?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

W rozstępach zarówno rodzaj preparatu jak i technika zależą od czasu, jaki upłynął od ich powstania. Najlepiej nauczyć się można na warsztatach praktycznych. 

lekstom

Czy będą organizowane warsztaty praktyczne z podawania kolagenu?

Lek. stom. Dorota Bednarczyk Kocwa

Oczywiście. Warsztaty są organizowane lokalnie w całej Polsce. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z przedstawicielem firmy na dane województwo.                      

lekstom